Verbs of Perception – глаголи за възприятия в англ. ез.

Тези глаголи изразяват възприятия – see (виждам), hear (чувам), feel (усещам), watch (гледам), notice (забелязвам), smell (помирисвам) и т.н.

В английския език съществува разлика между употребата им с инфинитив или с ing форма на последващото ги действие.

Примерно упражнение в ”Кабината” по дадената тема:

Когато използваме инфинитив след глагола за възприятие и обекта на действие, дейността обикновено е еднократна и кратка, и ние сме успели да я видим / чуем от начало до край.

Когато използваме ing форма след глагола за възприятие и обекта на действието, дейността най-вероятно е в процес на извършване и ние сме чули / видели само част от нея.

  • I heard her sing a song.
  • I heard her singing a song.
  • I saw him come.
  • I saw him coming.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?