Verbs with Prepositions – английска граматика

1. Много глаголи, използвани в английския език без допълнение, обикновено са следвани от фраза – предлог. Някои глаголи са следвани от специфичен предлог:

belong to, consist of, happen to, hint at, hope for, insist on, lead to, listen to, pay for, qualify for, refer to, relate to, sympathize with.

2. При други глаголи, използвани в английския език без допълнение, изборът на различен предлог може да промени значението на простото изречение, което е част от сложно съставно/съчинено:

agree on/with, apologize for/to, appeal to/for, care about/of, complain to somebody about/of, conform to/with, remind about/of, result from/in, suffer from/with, think about/of.

Примерно упражнение по темата в Kabinata.com.

3. При глаголи, използвани в английския език без допълнение, се използват различни предлози за представяне на различни видове информация:

A. “About” посочва значението на допълнението:

care, complain, do, dream, explain, hear, know, speak, talk, think, write.

B. “At” означава посока:

glance, glare, grin, laugh, look, point, shoot, shout, smile, stare

C. “For” означава цел или причина:

apologize, apply, ask, leave, look, search, wait.

D. “Into” посочва обект, въвлечен в сблъсък / противоречие:

bump, crash, drive, run.

E. “Of” посочва факти от на информация:

hear, know, speak, talk, think.

F. “On” посочва увереност или сигурност:

congratulate, count, depend, plan, rely.

G. “To” означава слушателя или читателя:

complain, explain, listen, say, speak, talk, write.

H. “With” посочва някой, чието мнение е същото или различно:

agree, argue, disagree, side.

4. Някои глаголи, използвани в английския език с допълнение също биват следвани от предлог.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?