Will или Going to – английска граматика

Will и Going to са двете най-често използвани възможности за изразяване на бъдещи действия в английския език. Освен че са много близки, съществуват следните 3 различия между тези 2 форми.

1) Предвиждания

  • Предвижданията, изразявани с will са основани на интуицията и опита на говорещия.
  • Предвижданията, основани на going to са основани на това, което се случва в момента на говорене.

2)

Going to to често се отнася до близкото бъдеще. Не се отнася до определен момент от бъдещето.

3) Намерения

Съществува  тънка, но забележима граница – ако някой използва формата going to, лицето често говори за намеренията си. С други думи, акцентира се върху намерението да бъде извършено дадено нещо.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?