Will – употреби, различни от бъдеще време

В старите учебници will често е определян като бъдеще глаголно време в английския език, което обаче впоследствие е обърквало немалко хора.

Важно е да се запомни, че в английския език, когато говорим за бъдеще, не винаги можем да използваме will и когато използваме will не винаги говорим за бъдеще.

В следните случаи will се отнася изцяло до бъдещето:

 • If I speak to her, I’ll tell her about it.
 • I’ll probably visit Sue when I go to Oxford.
 • Next birthday she’ll be 32. Or so she says.

В следните случаи обаче, will се отнася за събития, случващи се в настоящето:

 • The car won’t start.
 • If that’s the phone, I’ll get it.
 • Will you have another cup of coffee?

Когато използваме will, говорейки за настоящето, изразяваме готовност или желание.

 • My baby won’t stop crying. I’ve tried everything and I’m really exhausted.
 • I am the boss. You will do as I say.
 • I need quiet to write this but he will keep on talking to me. I wish he would leave me alone.

Използваме will, когато поискваме или нареждаме нещо, за поръчки, покани и предложения.

 • Will you give me a hand?
 • Will you please take a seat?
 • Will you have some cake?
 • I’ll help you.

Друг случай на употреба на will за настояще, е за обещания и отправяне на заплахи.

 • I’ll do it at once.
 • I’ll phone him back immediately.
 • I won’t forget this.
 • I’ll get my own back some day.

Използваме will за навици:

 • A cat will always find a warm place to sleep.
 • My car won’t go any faster than this.

За образование:

 • I expect he’ll want us to get on with it.
 • The phone’s ringing. That will be Mark.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече” – чуждоезиково обучение

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?