Използване на had better в англ. ез.

Използваме had better в английския език в комбинация с инфинитив без to, когато даваме съвети. Въпреки, че had е миналата форма на have, използваме had better, когато даваме съвети за настоящето или бъдещето.

 • You’d better tell her everything.
 • I’d better get back to work.
 • We’d better meet early.

Отрицателната форма е had better not.

 • You’d better not say anything.
 • I’d better not come.
 • We’d better not miss the start of his presentation.

Когато използваме had better в английския език за да даваме съвети за определени ситуации, може също да използваме и should. Ако говорим не за конкретна ситуация, а изобщо, е задължително да използваме should.

 • You shouldn’t say anything.
 • I should get back to work.
 • We should meet early.

Когато използваме had better в английския език обаче, съществува презумпция, че ако съветът не бъде последван, ще се случи нещо лошо.

 • You’d better do what I say or else you will get into trouble.
 • I’d better get back to work or my boss will be angry with me.
 • We’d better get to the airport by five or else we may miss the flight.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?