Английска граматика: Изречения с When и If

След думите When и If за изразяване на бъдещи действия в английския език се използва Сегашно време (най-често Present simple), не се използва will нито be going to:

I’ll send you a postcard when I’m on holiday. (not when I’ll be )
– Ще ти изпратя картичка, когата отида на почивка.

When the rain stops, we’ll go out. (not when the rain will stop)
– Когато дъждът спре, ще излезем навън.

I’ll phone you if I get home earlier from work.
– Ще ти се обадя, ако се прибера по-рано от работа.

Може да използваме When и If в английския език със Сегашно време, за да покажем, че първото действие ще бъде извършено преди второто:

When I read the book, you’ll have it.
– Когато прочета книгата, ще я вземеш.

I’ll come to the party if they invite me
– Ще дойда на партито, ако ме поканят.

When и If се използват в различни ситуации в английския език. Използваме When, когато е сигурно, че нещата ще се случат. Използваме If , когато нещата вероятно ще се случат:

I’m going shopping this afternoon. When I go out, I’ll buy some food.
– Ще отида да пазарувам този следобяд. Когато изляза, ще купя нещо за ядене.

I might go shopping this afternoon. If  I go out, I’ll buy some food.
– Може да отида да пазарувам този следобяд. Ако изляза, ще купя нещо за ядене.

If he doesn’t’t come soon, I won’t wait for him.
– Ако не дойде скоро, няма да го чакам.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?