Императив (заповедна форма) Der Imperativ

Императивът се използва за да изрази съвет, молба или заповед.Характерна за това наклонение е позицията на сказуемото в изречението – то винаги стои на първо място.

Nimm doch Aspirin.

Образуване на императив ( Bildung des Imperativs)

– за второ лице единствено число (du )

du gehst – Geh!

за второ лице множествено число (ihr)

ihr geht – Geht!

Отпада само личното местоимение ihr

– за учтива форма (Sie) и първо лице множествено число (wir)

Sie gehen – Gehen Sie!

Wir gehen – Gehen wir!

Глаголи завършващи на  – ieren,  – dnen, – den, – ten, получават в императив за второ лице единствено число винаги окончание – е

Organisiere!

Antworte!

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Един коментар към “Императив (заповедна форма) Der Imperativ”

  1. Много полезна статия !

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?