Императив (заповедна форма) Der Imperativ

Императивът се използва за да изрази съвет, молба или заповед.Характерна за това наклонение е позицията на сказуемото в изречението – то винаги стои на първо място.

Nimm doch Aspirin.

Образуване на императив ( Bildung des Imperativs)

– за второ лице единствено число (du )

du gehst – Geh!

за второ лице множествено число (ihr)

ihr geht – Geht!

Отпада само личното местоимение ihr

– за учтива форма (Sie) и първо лице множествено число (wir)

Sie gehen – Gehen Sie!

Wir gehen – Gehen wir!

Глаголи завършващи на  – ieren,  – dnen, – den, – ten, получават в императив за второ лице единствено число винаги окончание – е

Organisiere!

Antworte!

РЕГИСТРАЦИЯ

Един коментар към “Императив (заповедна форма) Der Imperativ”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *