Lehrerin_veselina

Седем причини за изучаването на немски език

Разпространение: Като първи или втори език на около 125 милиона души немският спада към най-значимите езици в света. В Европа за над 100 милиона души немският е майчин език;  в седем европейски страни – Германия, Австрия, Швейцария, Белгия, Люксембург, Италия и Лихтенщайн той е единственият или регионален официален език.

• Немският е вторият най-често използван език в Интернет.

• Като майчин език немският заема с голяма преднина първо място в Европейския съюз: Който говори немски, може да се разбира с 18 % от гражданите на ЕС на техния майчин език. Общо 32 % от всички граждани на ЕС говорят немски. В Парламента на ЕС немскоговорящите депутати са най-многочислената група. Немският е официален език в ЕС и заедно с английския и френския е най-важният работен език.

Език на науката: Германия е най-предпочитаното място за следване от българските студенти, тъй като в приятни и културно многолики университетски градове може да се получи образование на най-високо ниво.

Език на културата: Немският език е привлекателен и от културна гледна точка. Като един от най-големите европейски културни езици той дава възможност за пряк достъп до известни писатели (Гьоте, Кафка), философи (Кант, Ницше), учени (Айнщайн, Фройд) и хора на изкуството (Бах, Бетовен). Но също така и немски филми, опери, музикални и театрални произведения могат да се гледат и слушат в оригинал.

Език на икономиката: Немскоговорящите страни имат най-високия брутен обществен продукт в Европа. Познанията по немски език са важни за пазара на труда, тъй като България е важно и привлекателно място за германски инвеститори. Над 2300 германски фирми вече са се установили в България.

• България е атрактивна дестинация за германските туристи. И в това отношение немският е важен не само за насърчаване на взаимното разбирателство, но познанията по немски език са и голямо предимство за туристическия бранш.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?