Спомагателни глаголи – Be

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог.

Глаголът „be“

в английския език може да бъде използван като спомагателен и не само като спомагателен. Като спомагателен глагол го използваме в сложни изречения и със страдателен залог.

 • Simple Present: I am, he/she/it is, we/you/they are
 • Simple Past: I/he/she/it was, we/you/they were
 • Past Participle: been

В прогресивни форми:

 • Present Progressive: He is playing football.
 • Past Progressive: He was playing football.
 • Present Perfect Progressive: He has been playing football.
 • Past Perfect Progressive: He had been playing football.

Пасивен залог:

 • Simple Present/Past: The house is/was built.
 • Present/Past Perfect: The house has/had been built.
 • Future I: The house will be built.

„Be“ като самостоятелен глагол

В английския език „be“ е самостоятелен глагол, когато не е следван от друг глагол. В тези  случаи не се нуждаем от спомагателен глагол в отрицателни или въпросителни изречения.

 • Positive sentence: They are fifteen years old.
 • Negative sentence: They are not fifteen years old.
 • Question: Are they fifteen years old?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?