Спомагателни глаголи – Be

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог.

Глаголът “be”

в английския език може да бъде използван като спомагателен и не само като спомагателен. Като спомагателен глагол го използваме в сложни изречения и със страдателен залог.

 • Simple Present: I am, he/she/it is, we/you/they are
 • Simple Past: I/he/she/it was, we/you/they were
 • Past Participle: been

В прогресивни форми:

 • Present Progressive: He is playing football.
 • Past Progressive: He was playing football.
 • Present Perfect Progressive: He has been playing football.
 • Past Perfect Progressive: He had been playing football.

Пасивен залог:

 • Simple Present/Past: The house is/was built.
 • Present/Past Perfect: The house has/had been built.
 • Future I: The house will be built.

“Be” като самостоятелен глагол

В английския език “be” е самостоятелен глагол, когато не е следван от друг глагол. В тези  случаи не се нуждаем от спомагателен глагол в отрицателни или въпросителни изречения.

 • Positive sentence: They are fifteen years old.
 • Negative sentence: They are not fifteen years old.
 • Question: Are they fifteen years old?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Предстоящи уроци

Днес 11:00 – 13:00

A1
Teacher: Koce

day classes | Easy Conversations (тематични диалози)

Днес 15:00 – 16:00

Speaking Plus
Teacher: Lara

Exploring Current Events

Днес 18:00 – 19:00

Speaking Plus
Teacher: Lara

Developing Everyday English

Днес 19:00 – 21:10

Elementary 1 (A1-1)
Teacher: Maria Georgieva

room N1 | Unit 1 – The English Alphabet. Numbers, Unit 2 – Nouns: singular and plural; countable and uncountable, Unit 3 – Greetings, Unit 4 – Articles