Адрес на кандидатстване по „Аз мога повече“ и райони на бюра по труда

Документите за кандидатстване по „Аз мога повече“ се подават по местоживеене или по месторабота – по избор на кандидата. Във 2-я случай се подават в бюрото по труда, обслужващо района, в който е регистрирано седалището на работодателя.

Документите може да бъдат попълнени онлайн и изтегляне напълно готови за принтиране и внасяне в БТ – вкл. с кодове чрез електронния формуляр, разработен от „Кабината“.

Пълен списък с бюрата по труда в цялата страна е публикуван тук.

4-те бюра по труда в София обслужват следните райони:

 • ДБТ Възраждане:
  • Възраждане;
  • Красна поляна;
  • Овча купел;
  • Витоша;
  • Триадица;
  • Лозенец;
  • Средец.
 • ДБТ Люлин:
  • Люлин;
  • Връбница;
  • Банкя;
  • Илинден;
  • Нови Искър.
 • ДБТ Изток:
  • Младост;
  • Панчарево;
  • Изгрев;
  • Студентска;
  • Искър;
  • Слатина.
 • ДБТ Сердика:
  • Сердика;
  • Красно село;
  • Надежда;
  • Подуяне;
  • Оборище;
  • Кремиковци.

На какви 2 обучения по „Аз мога повече“ имам право?

Всички документи,

изисквани за кандидатстване по „Аз мога повече“ , са следните:

 • Декларация и Заявление (попълване онлайн и изтегляне напълно готови за принтиране и внасяне в БТ – вкл. с кодове);
 • Копие на Диплома за завършено образование (за висшистите и за средно), с текст на всяка страница „вярно с оригинала„, като при подаване на документите се представя оригиналът;
 • Копие на лична карта.
 • Картонче с БУЛСТАТ за самонаети.

Процедурата

за кандидатстване по „Аз мога повече“ е следната:

 1. Подаване на Заявление и Декларация;
 2. Получаване на Уведомление от БТ, че кандидатът е одобрен;
 3. Ниво (за език) и доставчик на обучение се посочват след одобряване;
 4. Изпращане от кандидата на Уведомлението до избрания от него доставчик;
 5. Доставчикът връща на кандидата подпечатано Уведомлението;
 6. С подпечатаното Уведомление кандидатът получава ваучер от БТ;
 7. Предоставяне ваучера на доставчика на обучение;
 8. Започване на обучението;

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?