107 000 кандидати по „Аз мога повече“, одобряват 48 000

Общо 125 055 заети лица са включени в обучение по схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече„, които са с общ бюджет от 151 млн. лв., съобщи Агенцията по заетостта в официално прессъобщение.

Близо 107 000 заети лица са подали документи за включване в схема „Аз мога повече“ във втората сесия за кандидатстване.

43% от кандидатите са заявили обучение по ключови компетентности по чужд език; над 50% са изявилите желание за обучение по професионална квалификация, а останалите – по дигитална компетентност.

До момента са раздадени над 8 000 ваучера за 5,5 млн. лв. Предстои да бъдат предоставени още над 40 000 ваучера. Броят им може да се увеличи в зависимост от стойността на избраното обучение от одобрените кандидати.

За да се обучават дистанционно одобрените кандидати трябва да попълнят в бюрото по труда следната декларация:

Критерии за одобрение

Документите, с които лицата кандидатстват, се приемат в бюрата по труда и се завеждат в регистър в хронологичен ред. Те се разглеждат според поредния номер в регистъра. Оценяването на документите се извършва съгласно изискванията:

 • дали посоченото обучение е в съответствие със списъка на професиите за професионално образование и обучение;
 • изходящото образователно ниво на лицето съответства ли на Закона за професионално образование и обучение;
 • дали заявеното обучение не е за същото или по-ниско ниво на притежаваната от лицето квалификация;
 • дали лицето не е включвано в идентично обучение по проекти и програми, финансирани по ОП ”РЧР”, програма ФАР, държавния бюджет или друг публичен източник;
 • дали лицето попада в целевата група по проекта;
 • дали обучението по чужд език или дигитална компетентност е в съответствие със списъка на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската квалификационна рамка.

След като бъдат оценени документите на кандидатите, периодично във всяко бюро по труда се публикува списък с одобрените и неодобрените лица.

Паралелно се изпращат писма до лицата за това дали са одобрени или неодобрени.

Одобрените кандидати се поканват да се явят в бюрото по труда за получаване на Уведомление за избор на Доставчик за обучение не по-късно от 5 дни от получаване на писмото.

За схема „Аз мога повече“ са предвидени общо 100 млн. лв. От близо 50 млн. лв. на първа сесия, поради големия интерес, бюджетът на схемата бе увеличен с още 50 млн. лв.

Общо 64 413 души са включени до момента в обучение и по двете сесии на схема „Аз мога повече„. На първа сесия ваучери са получили над 56 000 лица. От тях успешно вече са завършили обучението си повече от 38 000 заети лица (над 24 000 – по ключови компетентности и 14 000 – по професионална квалификация).

Схема „Аз мога повече“ е продължение на добилата популярност схема “Аз мога”, по която 60 642 заети и самонаети лица са получили ваучери и са включени в обучение. От тях 57 081 лица са завършили обучението си (близо 42 000 – по ключови компетентности и над 15 000 – по професионална квалификация).

До момента по схемите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ са получили ваучери общо 125 055 лица, от тях 95 081 са завършили успешно. За реализацията на двете схеми по ОП “РЧР” са осигурени общо 151 млн. лв.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

4 коментара към “107 000 кандидати по „Аз мога повече“, одобряват 48 000”

 1. Искам да попитам и се надявам най-сетне да получа отговор на въпроса, който предполагам вълнува още много хора, а именно, ще бъдат ли разгледани молбите на всички кандидатствали по програмата „Аз мога повече“ в определения от АЗ срок?

  1. Здравейте,

   От разпространената от АЗ информация става ясно, че са кандидатствали 107 000 души, а парите по програмата стигат за обучение на 48 000, като ще бъдат одобрявани по ред на подаване на документите.

 2. Здравейте,
  А как са подали 107 000 души, а аз и моите колеги сме около 17 хилядния номер и всеки път, когато звъня ми казват, че към момента разглеждането на кандидатурите е спряло на 12 000 номер? Тези 107 000 кога са подадени. Общо за двете години ли?

  1. Здравейте,

   Подадени са в последната сесия на кандидатстване. Тези 17 000 най-вероятно са само в бюрото по труда, в което сте кандидатствала.

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?