British Slang: Bog / Bog Down

Bog [bɔg]

(file)

Bog Down

To become stuck (as if in a bog) and unable to progress.

To cause to become stuck and unable to progress.

Bog off

Go away (originally RAF slang).

Bogtrotter

Derogatory term for an Irishman particularly an Irish peasant.

Bogroll

Toilet paper.

Значение на bog от английскобългарски речник:

I.

1. тресавище, мочур, блато.

2. клозетна яма, тоалетна

Serbonian bog – безизходно положение, безизходица.

II.

1. затъвам в тресавище (обик. pass)

2. прен. забатачвам се.

Our discussions Bogged down – разискванията ни стигнаха до задънена улица.

Bogged down in/by difficulties – затънал до гуша в неприятности.

Още английски жаргон

Разговорен английски език с преподаватели британци – 14 ч. седм., е част от всичките ни курсове. Разговорът се провежда във виртуалната ни класна стая по зададена от преподавателя тема.

Система на обучение в “Кабината”

Видео на онлайн упражнения от “Кабината”

 

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?