American English – a colorful language

В американския английски цветовете, освен с основните си значения, се използват и в преносен смисъл. Това най-често са изрази, в които те участват, но не ги превеждаме буквално, а имат друго значение.

RED

see red – become very angry

red-letter day – a memorable, especially important  or happy day

BLUE

Out of the blue – suddenly and unexpectedly

True-blue – faithful or unwaveringly loyal

To feel blue – to be sad and unhappy

PINK

In the pink – in very good condition; healthy

GREEN

Green-eyed monster – jealousy

WHITE

White lie – a minor, polite or harmless lie

Wave the white flag – to give up, to surrender; yield

BLACK

Black sheep (of the family) – a person who causes shame or embarrassment because of his / her behavior

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?