Днес отбелязваме Европейския ден на езиците

На 26 септември с прояви в цяла Европа ежегодно отбелязваме Европейския ден на езиците. Сред проявите са „спийкдейтинг“ в Прага, конкурс по рап в Орхус, „свтовно” кафене в София, коктейл бар на европейските езици в Будапеща и мн. др.

Европейският ден на езиците се организира съвместно от Европейската комисия и Съвета на Европа. Началото му е поставено през 2001 г.

Европейският съюз разполага с истинско езиково съкровище: 23 официални езика, близо 60 регионални и малцинствени езика (като каталунски и уелски) и повече от 175 езика на мигранти.

Целта е опазване на това многообразие и насърчаване на повече хора да изучават друг европейски език, което прави по-лесни живота и работата в чужбина и може да помогне на съседните общности да си взаимодействат и да се разбират добре.

В инициативата участват милиони хора от всички 45 страни участнички. Стотици прояви в цяла Европа ще допринесат за честването на езиковото ни многообразие и за насърчаване на изучаването на чужди езици.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?