Днес всички нива в Кабината започват отначало

Нивото, в което сте били досега също започва наново. Ако желаете да продължите в следващо, запишете в него. Ако смятате, че не сте готови да преминете – повторете текущото ниво.

Тази ротация в „Кабината“ се извършва регулярно с цел курсистите да имат възможността да учат каквото пожелаят и да имат достъп довсичките ниучебни ресурси.

Потребителите на „Кабината“ разполагат с достъп до всички нива, виртуални класни стаи и преподаватели, и могат да сменят ниво по всяко време.  Курсистите ни не заплащат за ниво, а за време в което имат достъп, като по този начин учат каквото пожелаят.

Курсистите, които се обучават по програма „Аз мога повече“ също могат да сменят нивото си в сайта, но не могат да сменят нивото си по програмата – т.е. в каквото и ниво да се запишат в Кабината, те могат да посещават всички виртуални класни стаи, но трябва да преминават задължителните си материали за седмицата от указаното място.

За повече информация, моля, свържете се с нас.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по испански език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?