English Idioms: Chink in one’s Armor

Chink in One’s Armor

Област на уязвимост. Значението на израза е много близко до „ахилесова пета“ (Achilles’ heel).

Значение от английско-българския речник:

Chink [t.ruk]

  1. 1. дрънкане, звънтеж (на пари, чаши и пр.); 2. si. пари, монети
  2. v дрънкам, звъитя, правя да звънти.
  3. n цепнатива, пукнатина, тесен отвор, пролука, прен. вратичка, начин/средство да се заобиколи/избегне нещо.
  4. v запушвам/изпушвам пукнатини.
  5. n презр. китаец.

Armor / Armour [‘a:mə]

  1. 1. броня, ризница, доспехи; 2. бот., зоол. защитна обвивка; 3. броня (на кораб, кола и пр.); 4. воен. бронирани сили; 5. облекло на водолаз.
  2. 1. бронирам (кола и пр.); 2. армирам (стъкло).

Още английски идиоми

Английски жаргон

Усъвършенствайте английския си от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?