British Slang: Debag / Debagging

Debag [di:’bæg]

Свалям панталоните на някого противно на волята му.

Синоними:

  • Kegging (в северна Англия);
  • Dacking / Dakking (в Австралия);
  • Downtrouting / Downtrailing;
  • Jocking (в Ирландия);
  • Trunking (в Северна Америка);
  • Pantsing / De-pantsing (в Северна Америка);
  • A down trou (в Нова Зеландия);
  • Breeking (в Шотландия; breeks – панталони, шотл.).

Още английски жаргон

Английски идиоми

Усъвършенствайте английския си от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?