English Idioms: Clam Up

Clam Up

Утихвам. Спирам да говоря. Млъквам.

Значение от английско-българския речник:

Clam [klam]

  1. 1. вид ядивна мида; 2. разг. мълчалив/необщителен човек.
  2. 1. търся/събирам миди; 2. to CLAM up разг. Млъквам.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Усъвършенствайте английския си от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?