British Slang: Dip

Dip [dip] – джебчия.

Значение от английско-българския речник:

Dip [dip]

I.

 1. топвaм (се), потопявам (се)
 2. тех. галванизирам (метал), боядисвам (плат и пр.), потапям (овце) в дезинфекционен разтвор, лея (свещи), щавя (кожи)
 3. греба, загребвам, черпя (up, out of, from)
 4. наклонявам (се), навеждам (се), спускам (се)
 1. to DIP the headlights авт. намалявам фаровете
 2. to DIP a flag свалям знаме, отдавам салют чрез сваляне на знаме
 1. намалявам, спадам (за цени)
 2. клоня към залез
 3. геол. полягам, залягам
 4. разг. затруднявам материално
 5. давам в заложна къща, правя ипотека на
 6. преглеждам/прочитам отгоре-отгоре (into)
  1. to DIP into one’s pockets/funds/resources харча/похарчвам пари, бръквам се
  2. to DIP in (to) the gravy ам. sl. присвоявам държавни пари, бъркам в меда

II.

 1. n потапяне, топване, кратко плуване
  1. to take a DIP in the sea топвам се в морето
 2. течност, разтвор (за дезинфекция), топене (на овце) в дезинфекционен разтвор, боя
 3. загребано количество
 4. (лоена) свещ
 5. физ. ъгъл на наклоняване на магнитната стрелка
 6. наклон, хлътване, падина
 7. салют със сваляне на знамената
 8. рядък соc
 9. sl. джебчия
 10. спадане/намаление на цените

Още английски жаргон

Английски идиоми

Усъвършенствайте английския си от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?