English Idioms: Cold Shoulder

Cold Shoulder

Преднамерена проява на отчужденост и пренебрежение.

Значения от тълковния речник:

Cold [kould]

  • Студен, хладен;
  • Студен, неприветлив, нелюбезен;
  • Студен, безучастен, равнодушен, невъзмутим;
  • Мъртъв.

Shoulder [‘ʃouldə]

  • Рамо, плешка;
  • Блъскам / изблъсквам с рамо.
  • Ръб, опорен пръстен, чело, издатък, издатина, изпъкналост, стъпало;
  • Банкет (на път) (и hard SHOULDER);
  • Разклонение (на планинска верига), скат;

Още английски идиоми

Английски жаргон

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?