English Idioms: Kick the Bucket

Kick the Bucket [kɪk ðə ‘bʌkɪt]

Евфемизъм за смърт. Умирам.

Значения от английско българския речник:

Kick [kik] – ритам, хвърлям къч.

Bucket [‘bʌkit] – кофа.

Примери:

The old horse finally kicked the bucket.

I think my sewing machine has kicked the bucket.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?