British Slang: Fag

Fag [fæg]

Цигара.

Педераст – съкратено от Faggot [‘fægət].

Значения от английско българския речник:

Fag [fæg]

  • Тежка / изтощителна работа, ангария.
  • (Пре) Умора, изтощение.
  • Ученик, който прислужва на по-голям ученик.

Faggot [‘fægət]

  • Връзка / сноп пръчки, наръч дърва.
  • хим. Пакет железни / стоманени ленти за сваряване (при пулдинг процес).
  • Кюфте от кълцан дроб.
  • Неприятна / противна жена.
  • Правя връзки / снопчета.
  • Работя ажур.

Още английски жаргон

Английски идиоми

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?