Idioms: Split the Whistle

Split the Whistle

Пристигам точно навреме.

Примери:

He worked daylights, at 7:59 a.m. at Quindaro, and moved like that because he wanted to “split the whistle” at 3:59 p.m.
“In Between the Rails”, Charles F. Mori

Значения от английско-българския речник:

Split [split]

Цепя (се), разцепвам (се) (и прен.), съдирам (се), раздирам (се), разделям (се).

Раздвоявам се.

Отцепвам се, напускам, скъсвам връзките си.

Whistle [‘wisl]

Свирене, свирване, свиркане, подсвиркване (и на птичка), изсвиркване.

Свирка.

sl. Гърло.

Още английски жаргон

Английски идиоми

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Онлайн езиковото обучение е лесно и ефективно.

Сами определяте времето и мястото за учене, и темпото на напредване.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?