English Idioms: Spill the Beans

Spill the Beans

Издавам тайна. Раздрънквам.

Примери:

They had planned it as a surprise party, but somebody spilled the beans.

I spilled the beans and told Jackie I loved her.

Okay, Spill the beans!

Значения от английско-българския речник:

Spill [spil]

Разливам (се), разсипвам (се).

Bean [bi:n]

Бобово зърно. Бобче.

Фасул.

Зърно на кафе / какао и пр.

Още английски идиоми

Английски жаргон

Разговорен английски с преподаватели англичани – 14 ч. седм., е част от курсовете ни.

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Онлайн езиковото обучение е лесно и ефективно.

Сами определяте времето и мястото за учене, и темпото на напредване.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?