Как ефективно да учим чужд език онлайн?

Изучаването на чужд език изисква както време, така и отдаденост от страна на курсиста. За да бъде ефективен процесът на учене, вие следва не просто да посещавате уроци, но и да отделяте време в самостоятелна подготовка за усвояване на нова лексика и граматика.

С помощта на Kabinata.com процесът значително се улеснява – уроците ги взимате онлайн вкъщи от удобството на вашето лично бюро, като спестявате време от придвижването до физически езиков център.

За да премине вашето обучение в Kabinata.com максимално ефективно, сме ви подготвили няколко лесни стъпки, които да следвате по време на вашия курс.

  1. Определяне на ниво

Преди да стартирате работата с курса, препоръчваме да определите вашето текущо ниво на познания на езика. За целта има няколко варианта:

  • Да положите езиков тест за определяне на настоящото ви ниво – в секция „Материали“ на сайта ще откриете лесно теста.
  • Да направите консултация с преподавателя.
  • Да разгледате учебните материали и да се ориентирате за кое ниво сте.
  • Да посетите виртуалната класна стая за дадено ниво и да прецените дали е подходящо за Вас. Ако не е, може да преминете към друго ниво с един клик.

Ако сте начинаещи, разбира се, тестът може да бъде пропуснат и директно да стартирате от А1.

  1. Старт на онлайн курса

След като сте положили успешно теста, може да започнете с активните посещения на занятията в онлайн платформата на Kabinata.com. Разгледайте графика на преподавателите – така може да планирате посещение на часове, които са удобни за вас и да се запознаете с виртуалната класна стая.

Ако не всички часове са удобни за вашия график – няма място за притеснение. Всеки час се записва и след провеждането му в  системата се запазва видео файл, който може да гледате в удобно за вас време.

  1. Работа с онлайн материали и домашни

Към всеки модул ще откриете подготвени учебни материали и помощни насоки, с които да продължите вашата самостоятелна работа вкъщи. Така ще можете да се упражнявате и да натрупате опит в изучавания материал.

Ще откриете още и модул с домашни, където ще получавате задачи от преподавателя. Те ще бъдат проверявани от него, като по този начин получавате адекватна обратна връзка с разяснения на материала.

  1. Водене на записки

Най-добрият начин за изучаване на чужд език, е да активирате всичките си сетива – за слушане, писане, четене, памет. Поради тази причина препоръчваме на всички наши курсисти да си водят записки както по време на часовете в Kabinata.com, така и при самостоятелно решаване на упражнения. Записвайте всичко, което ви се струва важно, както и всички неясни неща, за да бъдат те коментирани и изяснени, а не забравени.

  1. Активна комуникация с преподавателя

Не се притеснявайте да си общувате с вашия преподавател. Неговата задача е да ви предаде максимално повече знания. При възникнали неясноти относно материала, препоръчваме да си направите списък с въпроси преди началото на следващия час, и още в самото начало да зададете своите въпроси.

  1. Полагане на финален тест

За да сте сигурни, че вашето обучение е ефективно и се движите в правилната посока, се прави проверка на знанията в края на всяко ниво. В секция „Материали“ на нивото ще откриете финален тест, който следва да бъде положен. С помощта на теста ще може да установите пропуски за попълване, на които да наблегнете и да се упражнявате допълнително.

И, разбира се, след полагане на финалните тестове обучението завършва със сертификат за успешно преминат курс!

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?