Как ефективно да учим чужд език онлайн?

Изучаването на чужд език изисква както време, така и отдаденост от страна на курсиста. За да бъде ефективен процесът на учене, вие следва не просто да посещавате уроци, но и да отделяте време в самостоятелна подготовка за усвояване на нова лексика и граматика.

С помощта на Kabinata.com процесът значително се улеснява – уроците ги взимате онлайн вкъщи от удобството на вашето лично бюро, като спестявате време от придвижването до физически езиков център.

За да премине вашето обучение в Kabinata.com максимално ефективно, сме ви подготвили няколко лесни стъпки, които да следвате по време на вашия курс.

  1. Определяне на ниво

Преди да стартирате работата с курса, препоръчваме да определите вашето текущо ниво на познания на езика. За целта има няколко варианта:

  • Да положите езиков тест за определяне на настоящото ви ниво – в секция „Материали“ на сайта ще откриете лесно теста.
  • Да направите консултация с преподавателя.
  • Да разгледате учебните материали и да се ориентирате за кое ниво сте.
  • Да посетите виртуалната класна стая за дадено ниво и да прецените дали е подходящо за Вас. Ако не е, може да преминете към друго ниво с един клик.

Ако сте начинаещи, разбира се, тестът може да бъде пропуснат и директно да стартирате от А1.

  1. Старт на онлайн курса

След като сте положили успешно теста, може да започнете с активните посещения на занятията в онлайн платформата на Kabinata.com. Разгледайте графика на преподавателите – така може да планирате посещение на часове, които са удобни за вас и да се запознаете с виртуалната класна стая.

Ако не всички часове са удобни за вашия график – няма място за притеснение. Всеки час се записва и след провеждането му в  системата се запазва видео файл, който може да гледате в удобно за вас време.

  1. Работа с онлайн материали и домашни

Към всеки модул ще откриете подготвени учебни материали и помощни насоки, с които да продължите вашата самостоятелна работа вкъщи. Така ще можете да се упражнявате и да натрупате опит в изучавания материал.

Ще откриете още и модул с домашни, където ще получавате задачи от преподавателя. Те ще бъдат проверявани от него, като по този начин получавате адекватна обратна връзка с разяснения на материала.

  1. Водене на записки

Най-добрият начин за изучаване на чужд език, е да активирате всичките си сетива – за слушане, писане, четене, памет. Поради тази причина препоръчваме на всички наши курсисти да си водят записки както по време на часовете в Kabinata.com, така и при самостоятелно решаване на упражнения. Записвайте всичко, което ви се струва важно, както и всички неясни неща, за да бъдат те коментирани и изяснени, а не забравени.

  1. Активна комуникация с преподавателя

Не се притеснявайте да си общувате с вашия преподавател. Неговата задача е да ви предаде максимално повече знания. При възникнали неясноти относно материала, препоръчваме да си направите списък с въпроси преди началото на следващия час, и още в самото начало да зададете своите въпроси.

  1. Полагане на финален тест

За да сте сигурни, че вашето обучение е ефективно и се движите в правилната посока, се прави проверка на знанията в края на всяко ниво. В секция „Материали“ на нивото ще откриете финален тест, който следва да бъде положен. С помощта на теста ще може да установите пропуски за попълване, на които да наблегнете и да се упражнявате допълнително.

И, разбира се, след полагане на финалните тестове обучението завършва със сертификат за успешно преминат курс!

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?