Как протича един учебен час в Kabinata?

Уроците, проведени онлайн в платформата на Kabinata.com, могат да бъдат изключително полезни – човек научава много неща по лек и адаптиран учебен процес. Обучението в Kabinata.com съчетава полезното с приятното. В настоящата статия ще ви разкажем как протича един учебен час по изучаване на чужд език в Kabinata.

Възможности на платформата

Припомняме, че след като се запишете на курс, може да взимате активно участие в часовете според вашия индивидуален график, както и да гледате на запис уроците, които не сте успели да посетите. По този начин наваксвате изтървания материал и се минимализира шанса да закъсате с обучението или да изостанете.

След като влезете в платформата, получавате възможност да се включите в учебен час. Системата ви пуска в споделена среда с преподавателя и с други курсисти, където имате възможност да комуникирате активно – да слушате преподаваното от учителя; да споделяте информация в чата с курсистите; да работите с интерактивната бяла дъска, на която да решавате заедно задачи и упражнения. Не на последно място, разбира се – да провеждате дискусии, по време на които да упражнявате езика; да изяснявате в детайли граматични, лексикални и други езикови въпроси.

Видове уроци

Уроците във всеки курс за разделени на нива, като се класифицират и по тип – граматика, слушане, дискусионни часове. Всеки урок има насочващо заглавие и конкретна тематика от изучавания материал. Урочните сесии имат продължителност 2 астрономически часа.

Включете се в час

След като изберете в кой урок да се включите и часът започне, съответният преподавател открива началото на сесията с поздрав и провежда кратък диалог с всеки от участниците. Целта е курсистите да тренират свободно говорене на чужия език, като преподавателят обръща внимание върху граматиката и фразите, употребявани от участниците. Споделя съвети и дава насоки за подобряване на изказа.

По време на часа чатът и интерактивната дъска се използват активно. В чата се споделят нови думи, изрази и техните употреби, а самите курсисти, могат да споделят свои впечатления в чата, докато се излага материалът по новия урок. Посредством бялата дъска учителят предлага упражнения и задачи, които да бъдат решавани; презентира специално изготвени презентации или полезни материали от учебници или интернет.

Едно от предимствата на платформата на Kabinata е, че преподавателят може да дава права на курсистите да говорят или да пишат по дъската, а след това да си възвръща контрола над часа обратно. По този начин часовете протичат гладко и стегнато според предварително начертания от преподавателя план.

На финала на часа се прави обобщение на урока, задават се въпроси, изяснява се материалът и домашните задания.

Нека онлайн обучението по чужд език започне сега!

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?