lassen – ließ – gelassen (оставям, допускам, позволявам)

Глаголът lassen се използва самостоятелно  със значение оставям, допускам, позволявам.

Er läßt seinen Mantel im Auto.

Ich lasse das Kind bei meinen Freunden.

Sie ließ ihre Tasche im Auto.

 Но той се употребява в някои случаи подобно на модален глагол, с инфинитив на втори глагол.

Sie läßt alles liеgen.

Sie ließen mich im Regen stehen.

Er läßt seine Tochter nicht allein ausgehen.

Глаголът lassen се среща също и в много изрази:

etwas läßt mich kalt ( не ме трогва, не ми харесва)

alles stehen und liegen lassen (зарязвам всичко)

Er läßt Sie grüßen. (Той Ви изпраща много поздрави)

Lass uns gehen! ( Да тръгваме)

Wir ließen den Arzt kommen.(Ще повикаме лекар.)

Lassen Sie uns schwimmen gehen. (Нека да отидем да плуваме.)

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?