Linking Verbs – свързващи глаголи

Свързващите глаголи в английския език не изразяват действие. Вместо това, те  свързват подлога (на глагола) с допълнителна информация за него. Например:

Keila is a shopaholic.

„Is” не е нещо, което Keila може да върши. „Is” свързва подлога (Keila) с допълнителна информация за нея, а именно – че скоро ще се наложи тя да заплати голяма сметка по кредитната си карта.

During the afternoon, my cats are content to nap on the couch.

„Are” не е нещо, което котките може да вършат. „Are” свързва подлога (котките) с нещо, което е казано за тях – че ще имат удоволствието да спят на меката  мебел.

After drinking the old milk, Vladimir turned green.

„Turned” свързва подлога (Vladimir) с нещо, изказано за  него – че ще се нуждае от таблетка медикамент против стомашни киселини.

A ten-item quiz seems impossibly long after a night of no studying.

„Seems” свързва подлога (a ten-item quiz) с нещо, което е казано за последните – че трудността им зависи от подготовката, не от обема им.

Irene always feels sleepy after pigging out on pizza from Antonio’s.

„Feels” свързва подлога (Irene) с нейното състояние на сънливост.

Следните глаголи са истински свързващи  глаголи в английския език: be (am, is, are, was, were, has been, are being, might have been, etc.), become и seem. Те винаги са в ролята на свързващи.

Дейни глаголи (Action verbs)

Глаголи в английския език, които може да бъдат използвани както като свързващи, така и като не свързващи са: appear, feel, grow, look, prove, remain, smell, sound, taste и turn. В едни случаи изброените са свързващи, а в други дейни глаголи.

Примерно упражнение по темата в „Кабината„:

Различаване на свързващи и дейни глаголи

Ако am, is, или are може да бъдат заместени с друг глагол в изречение по начин, по който то да звучи логично, значи че е свързващ.

Ако след заместването, изречението  не е смислено, значи че глаголът е деен. Например:

Sylvia tasted the spicy squid eyeball stew.

Sylvia е ястието (stew)? Със сигурност не. Следователно в това изречение „tasted” е деен глагол – нещо, което Sylvia върши.

The squid eyeball stew tasted good.

The stew is good – глаголът е свързващ.

I smell the delicious aroma of a mushroom and papaya pizza baking in the oven.

I am the aroma – не е възможно – следователно в това изречение smell е деен глагол.

Описаното заместване не е приложимо за appear. Когато се използва appear е необходимо да бъде анализирана функцията на глагола.

Swooping out of the clear blue sky, the blue jay appeared on the branch.

Appear е нещо, което синята сойка (the blue jay) може да върши.

The blue jay appeared happy to see the bird feeder.

В този случай appeared свързва подлога (синята сойка) със състояние на съзнанието – щастие.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?