Make or Do – разликата между двата глагола

Тези глаголи често биват обърквани. Значенията им са подобни, но съществуват известни различия.

Как използването на 2-та глагола се учи по-лесно и ефективно в Kabinata.com

Разликата между 2-та глагола:

“Do” за дейности

Глаголът “do” се използва за изразяване на ежедневни дейности или работа. Тези дейности не възпроизвеждат физически обект (т.е., който може да бъде докоснат). Напр.:

do homework
do housework
do the ironing
do the dishes
do a job

“Do”, когато говорим по принцип

Глаголът “do” се използва, когато говорим за неща изобщо, по принцип. С други думи – когато не цитираме конкретна дейност. Тази форма често се използва с думите: something, nothing, anything, everything и др. Напр.:

I’m not doing anything today.
He does everything for his mother.
She’s doing nothing at the moment.

Важни изрази с “Do”

Съществува стандартни изрази, съдържащи глагола “do”. Това са стандартни словосъчетания (комбинация от глагол и същ. име), използвани в английския език:

do one’s best
do good
do harm
do a favour
do business

Make

Глаголът “make” се използва за дейности, създаващи нещо, което може да бъде докоснато. Напр.:

make food
make a cup of tea / coffee
make a mess

Стандартни изрази с “Make

Съществуват стандартни изрази, съдържащи глагола “make”. В немалко случаи глаголът “do” изглежда по-подходящ. Въпросните изрази са стандартни словосъчетания (комбинация от глагол и същ. име), използвани в английския език:

make plans
make an exception
make arrangements
make a telephone call
make a decision
make a mistake
make noise
make money
make an excuse
make an effort

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

РЕГИСТРАЦИЯ

3 коментара към “Make or Do – разликата между двата глагола”

  1. благодаря не за първи път ми помагате

  2. Благодаря ви ! Много ясно и изчерпателно

Коментарите са изключени.