Nouns in Groups – английска граматика

Съществуват 3 основни начина, по  които може да съчетаваме съществителните имена в английския език, така че едното да определя друго:

1. Съществително + съществително (noun + noun):

  • a bicycle factory
  • a war film
  • the table leg

2. Noun + ’s + noun:

  • my sister’s car
  • a bird’s nest
  • cow’s milk

3. Съществително + предлог + съществително (noun + preposition + noun):

  • the top of the page
  • a man from London
  • a book on modern music
  • a feeling of disappointment

Примерно упражнение по темата от системата на „Кабината“:

За съжаление, точната разлика между трите структури в английския език е сложна и трудна за анализиране – това е една от най-трудните области в английската граматика.

Използваме структурата noun + s + noun за да говорим за части от телата  на хората  и животните.

За части от неодушевени предмети обикновено използваме структурата noun + noun. Напр.:

The table leg; NOT the table’s leg.

С думи като top, bottom, front, back, side, inside, outside, beginning, middle, end, part е предпочитана структурата noun + preposition + noun.

The top of the page (not: the page top)

The back of the bus (not: the bus back)

The bottom of the glass (not: the glass bottom)

The end of the film (not: the film end)

Съществуват и следните изключения:

The water’s edge

The seaside

The roadside

A mountain top.

Структурата noun + preposition + noun се използва обикновено в думи, отнасящи се за единици, селекция  и натрупвания / колекции (units, selections and collections), като piece, slice, lump, bunch, blade, pack, herd, flock, group и so on. Напр.:

A piece of paper

A bunch of flowers

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?