Plural der Substantive Множествено число на съществителните имена

Съществителните имена образуват формите за множествено число с

помощта на окончанията – e; – (e)n; – er или – s. Някои съществителни

образуват множествено число без суфикс; други с умлаут (промяна) на

коренната гласна.

a) Със суфикс – е образуват в повечето случаи едносрични

съществителни. Съществителните от мъжки и среден род получават умлаут.

der Schrank – die Schränke (Schrank m, ¨e)

die Hand – die Hände

das Jahr – die Jahre

б) със суфикс – (e)n образуват множествено число съществителни имена

от трите рода, но суфиксът е типичен за женски род:

die Rose – die Rosen

das Hemd – die Hemden

der Staat – die Staaten

в) със суфикс – er и умлаут предимно съществителни от среден род и

някои от мъжки род:

das Haus – die Häuser

der Geist – die Geister

г) без суфикс или без умлаут – съществителни от мъжки и среден род,

които завършват на – er, – el,- en :

der Garten – die Gärten

das Messer – die Messer

д) съществителни от чужд произход образуват множествено число със

суфикс – s:

das Kino – die Kinos

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?