Police say or Police says

В един от часовете  ми бе зададен въпроса – защо се употребява police say вместо police says.  Има ли грешка? Има ли грешка наистина? Докато преди 20 години думата  police  се възприемаше като дума в единствено число, в резултат на което към глагола се прибавяше окончание s – police  says, то в наши дни  police се възприема като дума в множествено число поради факта, че означава множество от хора, следователно към глагола не се прибавя окончание s- police say. Езикът е система, която непрекъснато се развива, гореспоменатият пример показва как точно се случва това.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?