Present Perfect Continuous – употреба

Сегашно перфектно продължително време в английския език – Present Perfect Continuous, се използва за изразяване на действия, започнали в миналото и продължаващи досега.

Напр. изразите „For five minutes”, „for two weeks” и „since Tuesday” се отнасят за продължителност от време, която може да бъде използвана с Present Perfect Continuous.

Примери:

 • They have been talking for the last hour.
 • She has been working at that company for three years.
 • What have you been doing for the last 30 minutes?
 • James has been teaching at the university since June.
 • We have been waiting here for over two hours!
 • Why has Nancy not been taking her medicine for the last three days?

Можем да използваме Present Perfect Continuous и без изрази, означаващи продължителност от време, като в дадения случай това глаголно време има  по-общо значение – за нещо, случващо се напоследък. Често при тази употреба се използва в съчетание с думите „lately” или „recently” за да се акцентира върху въпросното значение.

Напр.:

 • Recently, I have been feeling really tired.
 • She has been watching too much television lately.
 • Have you been exercising lately?
 • Mary has been feeling a little depressed.
 • Lisa has not been practicing her English.
 • What have you been doing?

Важно е да бъде запомнено, че Present Perfect Continuous има значението на „lately” (напоследък) и на „recently” (неотдавна, напоследък, скоро). Ако използваме сегашно перфектно продължително време в израз като напр. „Have you been feeling alright?”, то това предполага, че човекът, за когото питаме, изглежда в недобро здравословно състояние.

Използването на това глаголно време в английския език във въпрос предполага, че можем да видим, помиришем, чуем или усетим резултатите от действието. Напр. „Have you been smoking?”. Възможно е да нагрубим някого, ако използваме неправилно сегашно продължително перфектно време.

Non-Continuous Verbs/ Mixed Verbs

Non-Continuous Verbs може да бъдат използвани във всички продължителни времена в английския език. Също така определени non-continuous значения за Mixed Verbs не може да бъдат използвани в продължителни времена. Вместо използването на Present Perfect Continuous  с тези глаголи е необходимо да се използва Present Perfect.

Напр.:

 • You have only been waiting here for one hour.
 • Have you only been waiting here for one hour?

Present Perfect Continuous е по-рядко използвано в страдателен, отколкото в деятелен залог.

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Един коментар към “Present Perfect Continuous – употреба”

 1. Благодаря ви за статията. Беше много полезна.

  БОГ да ви благослови. Амин.

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?