Spelling rules Правописни правила

British spelling is                                                American spelling is

Nouns / Съществителни

– our                                                   – or

– re                                                      – er

Verbs / Глаголи

  • In British spelling final –l is always doubled before –ed; -ing and –er. / В Британския правопис последната буква –l винаги се удвоява пред наставките –ed; -ing and –er
  • In American spelling it is doubled only when the stress is on the final syllable, as in all other two-syllable words. / В Американския правопис се удвоява само когато ударението е на последната сричка, както при всички други двусрични думи.

Examples:

  • British – colour; favour; honour; centre; metre; traveller; controlling
  • American – color; favor; honor; center; meter; traveler; controling

Още статии за английска граматика

Онлайн обучение в „Кабината“

Видео на онлайн упражнения от „Кабината“

Как изглежда виртуалната ни класна стая

РЕГИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *