Страдателен залог – Das Passiv

Когато глаголното лице ( граматическият подлог в изречението ) извършва действието, глаголът е в Aktiv ( деятелен залог ). Когато подлогът е обект на действието, глаголът е в страдателен залог ( Passiv ).

Формите за Passiv на даден глагол се образуват с помощта на спомагателния глагол werden и Partizip Perfekt ( миналото  причастие на глагола ). Глаголът werden изразява граматическите категории време, число и лице, причастието е носител на смисловото значение.

В немския език  Passiv се употребява значително по – често, отколкото в българския. Пасивните конструкции се считат за признак на деловия стил. Желателно е при превод от немски на български пасивните конструкции да не се превеждат винаги директно.

Примери:

Aktiv Präsens: Die Touristen kaufen Souvenirs.

Passiv Präsens: Souvenirs werden von den Touristen gekauft.

Aktiv Präteritum: Die Touristen kauften Souvenirs.

Passiv Präteritum: Souvenirs wurden von den Touristen gekauft.

Aktiv Perfekt : Die Touristen haben Souvenirs gekauft.

Passiv Perfekt: Souvenirs sind von den Touristen gekauft worden.

Aktiv Futur I: Die Touristen werden Souvenirs kaufen.

Passiv Futur I: Souvenirs werden von den Touristen gekauft werden.

Ако преобразуваме едно изречение от Aktiv в Passiv глаголно време трябва да се запази същото.

пример:

Sie sehen gerade den Film. – Aktiv Präsens

Der Film wird gerade gesehen. – Passiv Präsens

Er las gestern das Buch. – Aktiv Präteritum

Das Buch wurde gestern gelesen. – Passiv Präteritum

РЕГИСТРАЦИЯ

8 коментара към “Страдателен залог – Das Passiv”

 1. Здравейте,
  Бихте ли написали как се превежда на немски всичко казано по-горе Без превод на български, начинът на образуване не помага особено.
  Благодаря предварително !

  1. Примери:

   Aktiv Präsens: Die Touristen kaufen Souvenirs. Туристите купуват сувенири

   Passiv Präsens: Souvenirs werden von den Touristen gekauft.Сувенирите са купени от туристите

   Aktiv Präteritum: Die Touristen kauften Souvenirs. Туристите купиха сувенири

   Passiv Präteritum: Souvenirs wurden von den Touristen gekauft.Сувенирите бяха купени от туристите

   Aktiv Perfekt : Die Touristen haben Souvenirs gekauft. Туристите купиха (са купили) сувенири

   Passiv Perfekt: Souvenirs sind von den Touristen gekauft worden.
   Сувенирите бяха ( са били) купени от туристите/
   Aktiv Futur I: Die Touristen werden Souvenirs kaufen.Туристите ще купят сувенири/

   Passiv Futur I: Souvenirs werden von den Touristen gekauft werden.Ще бъдат купени сувенири от туристите

   Ако преобразуваме едно изречение от Aktiv в Passiv глаголно време трябва да се запази същото.

   пример:

   Sie sehen gerade den Film. – Aktiv Präsens Те тъкмо гледат филма

   Der Film wird gerade gesehen. – Passiv Präsens
   Филма тъкмо се гледа
   Er las gestern das Buch. – Aktiv Präteritum
   Той прочете вчера книгата
   Das Buch wurde gestern gelesen. – Passiv Präteritum
   Книгата беше вчера прочетена

 2. Примери:

  Aktiv Präsens: Die Touristen kaufen Souvenirs. Туристите купуват сувенири

  Passiv Präsens: Souvenirs werden von den Touristen gekauft.Сувенирите са купени от туристите

  Aktiv Präteritum: Die Touristen kauften Souvenirs. Туристите купиха сувенири

  Passiv Präteritum: Souvenirs wurden von den Touristen gekauft.Сувенирите бяха купени от туристите

  Aktiv Perfekt : Die Touristen haben Souvenirs gekauft. Туристите купиха (са купили) сувенири

  Passiv Perfekt: Souvenirs sind von den Touristen gekauft worden.
  Сувенирите бяха ( са били) купени от туристите/
  Aktiv Futur I: Die Touristen werden Souvenirs kaufen.Туристите ще купят сувенири/

  Passiv Futur I: Souvenirs werden von den Touristen gekauft werden.Ще бъдат купени сувенири от туристите

  Ако преобразуваме едно изречение от Aktiv в Passiv глаголно време трябва да се запази същото.

  пример:

  Sie sehen gerade den Film. – Aktiv Präsens Те тъкмо гледат филма

  Der Film wird gerade gesehen. – Passiv Präsens
  Филма тъкмо се гледа
  Er las gestern das Buch. – Aktiv Präteritum
  Той прочете вчера книгата
  Das Buch wurde gestern gelesen. – Passiv Präteritum
  Книгата беше вчера прочетена

 3. Тук има грешка в превода:

  Passiv Präsens: Souvenirs werden von den Touristen gekauft.Сувенирите са купени от туристите. – трябва да бъде както в превода на:

  Der Film wird gerade gesehen. – Passiv Präsens
  Филма тъкмо СЕ гледа., т.е.

  Сувенирите СЕ КУПУВАТ от туристите.

 4. Благодаря Ви мили учители

 5. Ако имаме и модален глагол, как ще стане преведа? Например Die Stucke sollen in funf Jahren gebracht werden. Моля за помощ!

Коментарите са изключени.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?