Страдателен залог – Das Passiv

Когато глаголното лице ( граматическият подлог в изречението ) извършва действието, глаголът е в Aktiv ( деятелен залог ). Когато подлогът е обект на действието, глаголът е в страдателен залог ( Passiv ).

Формите за Passiv на даден глагол се образуват с помощта на спомагателния глагол werden и Partizip Perfekt ( миналото  причастие на глагола ). Глаголът werden изразява граматическите категории време, число и лице, причастието е носител на смисловото значение.

В немския език  Passiv се употребява значително по – често, отколкото в българския. Пасивните конструкции се считат за признак на деловия стил. Желателно е при превод от немски на български пасивните конструкции да не се превеждат винаги директно.

Примери:

Aktiv Präsens: Die Touristen kaufen Souvenirs.

Passiv Präsens: Souvenirs werden von den Touristen gekauft.

Aktiv Präteritum: Die Touristen kauften Souvenirs.

Passiv Präteritum: Souvenirs wurden von den Touristen gekauft.

Aktiv Perfekt : Die Touristen haben Souvenirs gekauft.

Passiv Perfekt: Souvenirs sind von den Touristen gekauft worden.

Aktiv Futur I: Die Touristen werden Souvenirs kaufen.

Passiv Futur I: Souvenirs werden von den Touristen gekauft werden.

Ако преобразуваме едно изречение от Aktiv в Passiv глаголно време трябва да се запази същото.

пример:

Sie sehen gerade den Film. – Aktiv Präsens

Der Film wird gerade gesehen. – Passiv Präsens

Er las gestern das Buch. – Aktiv Präteritum

Das Buch wurde gestern gelesen. – Passiv Präteritum

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

8 коментара към “Страдателен залог – Das Passiv”

 1. Здравейте,
  Бихте ли написали как се превежда на немски всичко казано по-горе Без превод на български, начинът на образуване не помага особено.
  Благодаря предварително !

  1. Примери:

   Aktiv Präsens: Die Touristen kaufen Souvenirs. Туристите купуват сувенири

   Passiv Präsens: Souvenirs werden von den Touristen gekauft.Сувенирите са купени от туристите

   Aktiv Präteritum: Die Touristen kauften Souvenirs. Туристите купиха сувенири

   Passiv Präteritum: Souvenirs wurden von den Touristen gekauft.Сувенирите бяха купени от туристите

   Aktiv Perfekt : Die Touristen haben Souvenirs gekauft. Туристите купиха (са купили) сувенири

   Passiv Perfekt: Souvenirs sind von den Touristen gekauft worden.
   Сувенирите бяха ( са били) купени от туристите/
   Aktiv Futur I: Die Touristen werden Souvenirs kaufen.Туристите ще купят сувенири/

   Passiv Futur I: Souvenirs werden von den Touristen gekauft werden.Ще бъдат купени сувенири от туристите

   Ако преобразуваме едно изречение от Aktiv в Passiv глаголно време трябва да се запази същото.

   пример:

   Sie sehen gerade den Film. – Aktiv Präsens Те тъкмо гледат филма

   Der Film wird gerade gesehen. – Passiv Präsens
   Филма тъкмо се гледа
   Er las gestern das Buch. – Aktiv Präteritum
   Той прочете вчера книгата
   Das Buch wurde gestern gelesen. – Passiv Präteritum
   Книгата беше вчера прочетена

 2. Примери:

  Aktiv Präsens: Die Touristen kaufen Souvenirs. Туристите купуват сувенири

  Passiv Präsens: Souvenirs werden von den Touristen gekauft.Сувенирите са купени от туристите

  Aktiv Präteritum: Die Touristen kauften Souvenirs. Туристите купиха сувенири

  Passiv Präteritum: Souvenirs wurden von den Touristen gekauft.Сувенирите бяха купени от туристите

  Aktiv Perfekt : Die Touristen haben Souvenirs gekauft. Туристите купиха (са купили) сувенири

  Passiv Perfekt: Souvenirs sind von den Touristen gekauft worden.
  Сувенирите бяха ( са били) купени от туристите/
  Aktiv Futur I: Die Touristen werden Souvenirs kaufen.Туристите ще купят сувенири/

  Passiv Futur I: Souvenirs werden von den Touristen gekauft werden.Ще бъдат купени сувенири от туристите

  Ако преобразуваме едно изречение от Aktiv в Passiv глаголно време трябва да се запази същото.

  пример:

  Sie sehen gerade den Film. – Aktiv Präsens Те тъкмо гледат филма

  Der Film wird gerade gesehen. – Passiv Präsens
  Филма тъкмо се гледа
  Er las gestern das Buch. – Aktiv Präteritum
  Той прочете вчера книгата
  Das Buch wurde gestern gelesen. – Passiv Präteritum
  Книгата беше вчера прочетена

 3. Тук има грешка в превода:

  Passiv Präsens: Souvenirs werden von den Touristen gekauft.Сувенирите са купени от туристите. – трябва да бъде както в превода на:

  Der Film wird gerade gesehen. – Passiv Präsens
  Филма тъкмо СЕ гледа., т.е.

  Сувенирите СЕ КУПУВАТ от туристите.

 4. Благодаря Ви мили учители

 5. Ако имаме и модален глагол, как ще стане преведа? Например Die Stucke sollen in funf Jahren gebracht werden. Моля за помощ!

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?