Етикет: slang

British Slang: Tart

Tart [ta:t]: Леко момиче, проститутка. Любовник (израз на любящо отношение). Примери: Man, look at those thigh-high stockings and that little schoolgirl dress. She's such a tart. Jeff, your new girlfriend Millie is a little tart! The most delicious tarts are to be found in the Pigalle area...

British Slang: Tosh

Tosh [tɔʃ]: Глупости, празни приказки, дрън-дрън. Примери: What a lot of tosh. And don't give me any more of this listening to the news tosh! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите; Безплатен и...

British Slang: Ton

Ton [tʌn]: 100 лири. 100 мили в час. Всяка единица мярка от сто. Примери: Oi, Geez, lend us a ton? John nearly did the ton on the way to work. Oi, mate, lend us a ton Значение от книжовния английски език: Тон (мярка). Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение...

British Slang: Toff

Toff [tɔf]: Видна личност. Богаташ. Конте, франт. Обличам се като франт, контя се, труфя се. Примери: David “Toff” Cameron The boardroom is packed with managers and other important toffs. Tories are all toffs along with the rest of the political class these days. Your blood! What are damn ...

British Slang: Tenner

Tenner ['tenə]: Банкнота от десет британски лири. ам. Десет долара. Примери: Could you give me a tenner? Got a tenner I can borrow? I found a tenner inside my coat pocket today! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения...

British Slang: Savvy

Savvy ['sævi]: Знам, схващам, разбирам, чактисвам, лесно загрявам. Акъл, схватливост, чактисване, загряване, умение, такт. Примери: Damn! That boy is savvy. I don't think you are as savvy on the subject as I am. Iчm highly successful and you're not. Savvy? Научете английски от вкъщи в удо...

British Slang: To take the Mickey!

To Take the Mickey ['miki] (out of someone): Баламосвам / занасям / майтапя се (с някого). Примери: - You know, the timers on British nuclear bombs were so bad in the 50's, they thought of filling them with chickens to keep them warm enough. - WHAT! Are you taking the mickey? - Well, you p...

British Slang: Sod off!

Sod off!: Махай се! Примери: Sod off, you old wanker! I was so bloody mad I told the bloke to just sod-off! sl. Sod [sɔd]: Дразнещ / Неприятен човек или нещо (съкращение от sodomite ['sɔdəmait] – содомит, педераст, хомосексуалист). Значение на Sod от английско-българския речник: Чим. Мръ...

British Slang: Sod

Sod [sɔd]: Дразнещ / Неприятен човек или нещо (съкращение от sodomite ['sɔdəmait] – содомит, педераст, хомосексуалист). Примери: Fucking sod spilt my drink, and i wasn't having any of that! Man, all this sod was stuck on the bottom of my shoe, and even worse, it dried out and now it's har...

British Slang: Sling One’s Hook

Sling Your hook!: Да те няма! Махай се! Вън! To sling / take one's hook: Офейквам, плюя си на петите. Примери: - How was your date? - Oh, sling your hook Maggie. - Maggie: Or what? - Molly: Not a day to press your luck. If you don’t sling your hook this minute, here goes a pewter pot at y...

British Slang: Slash

Slash [slæʃ]: вулг. Пикане, изпикаване. Примери: Mate I gotta go for a slash. I'm busting for a slash! I'm gonna take a slash! Be right back, gonna take a slash in the bushes. Значение от книжовния английски език: Сека, разсичам, цепя, разцепвам, режа, разрязвам. Правя разрез (на дреха, т...

British Slang: Scouser

  Scouser [skaʊsə]: Ливърпулец - жител на град Ливърпул в Англия. Примери: A scouser himself, Steven Gerrard is perhaps the most beloved of the current players on the Liverpool squad. - Oh, I’m from Liverpool. - O my god, a scouser, everyone keep hold of your handbags! I love Liverp...

British Slang: Scarper

Scarper ['ska:pə]: Избягвам, офейквам. Примери: Shit, it's the filth, lets scarper. The boy had to scarper when his parents got out his baby pics. they left the stuff where it was and scarpered. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от сист...

British Slang: Rozzer

Rozzer ['rɔzə]: Полицай. Примери: - Oi mate, how's the fucking business going? - It's bloody fucking impossible with the fuckin’ rozzers on me fuckin’ back. Oh shit, here come the rozzer's! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата...

British Slang: To Queer Someone’s Pitch

To Queer Someone's Pitch: Обърквам някому плановете, подливам някому вода, слагам някому динена кора. Примери: The smoke and fumes of ‘blue fire’ which had been used to illuminate the fight came up through the chinks of the stage, fit to choke a dozen Macbeths, and — pardon the little bit ...

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?