British Slang: Ton

Ton [tʌn]:

100 лири.

100 мили в час.

Всяка единица мярка от сто.

Примери:

Oi, Geez, lend us a ton?

John nearly did the ton on the way to work.

Oi, mate, lend us a ton

Значение от книжовния английски език:

Тон (мярка).

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

“Аз мога повече”  чуждоезиково обучение

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?