teacher_veselina

В кои случаи използваме sure /surely?

 1. Sure or Surely?

Sure is an adjective, and surely is an adverb. For example:

Sure(сигурен) е прилагателно име,а surely(вярно,сигурно,надеждно) е наречие.

  • „He is sure about his answer.“ Sure describes he.
  • „The Senator spoke out surely.“ Here, surely describes how the senator spoke.

N.B. Surely can also be used as a sentence-adverb. For example, „Surely, you’re joking.“ Here, surely describes the entire sentence „you’re joking.“ The sentence more or less means, „You must be joking.“

 1. Near or Nearly?

Near can function as a verb, adverb, adjective, or preposition.

Near(близко) изпълнява функцията на глагол,наречие,прилагателно име или предлог.

Nearly(почти,приблизително) is used as an adverb to mean „in a close manner“ or „almost but not quite.“ Here are some examples that demonstrate the differences between various uses of near and nearly.

  • „I’ll be seeing you in the near future.“ Here, near describes the noun „future.“
  • „The cat crept near.“ Near is an adverb that describes where the cat crept.
  • „Don’t worry; we’re nearly there.“ Here, nearly describes how close we are.

Near can also be used as a verb and a preposition.

  • „My graduation neared.“ Here, neared is the verb of the sentence.
  • „I want the couch near the window.“ Near is a preposition at the head of the phrase „near the window.“

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?