Кабината / Учители / Чужди езици / Френски език / Ученици 9 - 12 клас

Курс по Френски език

Вижте още за курса

Ученици 9 - 12 клас

Обучение по френски език за ученици 9 - 12 клас

В учебната система на Кабината обучението е тематично организирано и материалите в него са подбрани по сфери на интереси и тематика, актуална за широк ученици. Граматиката е обяснена подробно, а към всяка нова граматическа тема има богата гама от упражнения, които да затвърдят познанията на учениците по френски език . В методиката на Кабината е залегнала и употребата на множество интерактивни игри, упражнения, аудио и видео записи, стимулиращи учениците не само да научат по-лесно езика, но и да го учат с удоволствие и желание.

По-големите ученици могат да се включат в уроците в редовната програма на курса по френски език, както и да учат с частни уроци.

Как можете да учите с учителите на Кабината?

Уроци в курсове: Уроци, които са част от програмата на курсовете на Кабината.

Отворени уроци: Отворените уроци се създават в курсовете на Кабината. Достъп до отворен урок имат ученика, който го е създал и всички ученици с пълен абонамент.

Частни уроци: Частните уроци са уроци, в които ученика, който ги създава определя достъпа. Най-често те са индивидуални уроци, но във всеки частен урок, създателят му има възможност да добави безплатно и други участници.

Регистрирайте се за да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?