Transitive und intransitive Verben (преходни и непреходни глаголи в немския език)

Прходните глаголи са тези, които се употрябяват с пряко допълнение. В страдателен залог същото това допълнение се използва в изречението като подлог.

Всички останали глаголи, тоест тези, които не принадлежат към групата на преходните , са непреходни глаголи.

Пример: Der Hund beißt den Briefträger.

beißen (хапя) е преходен глагол.

Passiv: Der Briefträger wird vom Hund gebissen.

За да можем по-лесно да откриваме преходните глаголи трябва задължително да си задаваме въпросите за Akkusativ – wen? was?

Ich habe das Buch gelegt.

Du liebst deinen kleinen Bruder.

Ich stelle das Fahrrad in den Keller.

И трите глагола legen, lieben und stellen са преходни, допълнението отговаря на въпросите /кого или какво.

Das Buch liegt auf dem Tisch.

Das Fahrrad steht im Keller.

В тези изречения употребяваме и предлози. Това означава, че двата глагола за непреходни.

stehen – intransitiv , stellen – transitiv

sich legen – transitiv, liegen – intransitiv

sich setzen – transitiv, sitzen – intransitiv

Много глаголи се употребяват задължително с предлог и падеж.

пример:

leiden an D – Er leiden an einer schweren Krankheit. (страдам от)

sich verabreden mit D  – Er hat sich mit ihr verabredet.(уговарям се с)

schreiben über A – Sie schreibt ein Buch über Berlin. (пиша за)

antworten auf A  – Ich antworte gerne auf deine Fragen.

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

2 коментара към “Transitive und intransitive Verben (преходни и непреходни глаголи в немския език)”

Коментарите са изключени.

Предстоящи уроци в курс по немски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?