Каузативни глаголи в английския език

Каузативните структури посочват, че дадено нещо или човек правят, така че друго нещо или човек да извършат определено действие или да променят формата си.

Примери за каузативни структури в англ. ез.:

Have (give someone the responsibility to do something)

  • I had John fix the car
  • I had my hair cut

Make (force someone to do something)

  • The teacher made the students work in groups
  • Our boss made us work extra hours

Get (convince or trick someone into doing something)

  • He got the mechanic to repair the machine.
  • She got him to read more.

Let (allow someone do something)

  • Jane let her son go out
  • They let the children play in the yard

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?