Спомагателни глаголи – will

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог.

В английския език глаголът will може да бъде използван само като спомагателен. Използва се за образуване на бъдеще време.

  • Future I: He will not play football.
  • Future II: He will have played football.

Глаголът will остава непроменен за всички форми (без добавяне на s за 3-то л. мн. ч.). Кратката му форма е won’t:

  • I will, he will
  • I will not = I won’t

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

РЕГИСТРАЦИЯ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *