Спомагателни глаголи – do

Спомагателните глаголи в английския език са be, do, have и will. Те изпълняват ролята на спомагателни, когато са следвани от друг глагол (самостоятелен) с цел формиране на въпрос, отрицателно изречение, сложно изречение или страдателен залог.

Може да бъде както спомагателен, така и самостоятелен.

Като спомагателен

Глаголът do в английския език използваме като спомагателен в отрицателни и въпросителни изречения към повечето самостоятелни глаголи (без be, will, have got и модални глаголи) в сегашно просто време и минало просто. (използва се инфинитив за самостоятелния глагол)

В отрицателни изречения:

  • Simple Present: He does not play football.
  • Simple Past: He did not play football.

Във въпроси:

  • Simple Present: Does he play football?
  • Simple Past: Did he play football? Глаголът do е неправилен:
  • Сегашно просто: I / we / you / they do, he / she / it does
  • Минало просто: I / he / she / it / we / you / they did

Самостоятелният глагол do

В следните случи в английския език спомагателният глагол do не се използва отрицателни и въпросителни изречения:

Като самостоятелен глагол:

  • I am not angry. / Are you okay?

В изречения, които съдържат друг спомагателен глагол:

  • They are not sleeping. / Have you heard that?

В изречения, съдържащи модален глагол (can, may, must, need, ought to, shall, should):

  • We need not wait. / Can you repeat that, please?

Когато въпросът се отнася за подлога на изречението:

  • Who sings that song?

Още статии за английска граматика

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?