British Slang: Bang – Bang to Rights; Bang Up

Bang to Rights – Caught in the act:

  • Заловен в момента на извършване на деянието.
  • Наличие на безспорни доказателства, че действията на дадено лице са неправилни / незаконни.

Значение от английско-българския речник на думите, съставящи фразата:

  • Bang – adv, in/разг. точно, право
  • Right – рl истинско положение, факти

Bang Up:

To damage.

He banged up his new car last night.

To lock up in prison (prison slang).

He was so drunk that the police banged him up for the night.

To inject an illegal drug.

Още английски жаргон

Разговорен английски език с преподаватели британци – 14 ч. седм., е част от всичките ни курсове. Разговорът се провежда във виртуалната ни класна стая по зададена от преподавателя тема.

Система на обучение в “Кабината”

Видео на онлайн упражнения от “Кабината”

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?