Етикет: british slang

British Slang: Tart

Tart [ta:t]: Леко момиче, проститутка. Любовник (израз на любящо отношение). Примери: Man, look at those thigh-high stockings and that little schoolgirl dress. She’s such a tart. Jeff, your new girlfriend Millie is a little tart! The most delicious tarts are to be found in the Pigalle area of Paris. Значение от книжовния английски език: Плодова...

British Slang: Tosh

Tosh [tɔʃ]: Глупости, празни приказки, дрън-дрън. Примери: What a lot of tosh. And don’t give me any more of this listening to the news tosh! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите; Безплатен инструмент за учене на думи. “Аз мога...

British Slang: Ton

Ton [tʌn]: 100 лири. 100 мили в час. Всяка единица мярка от сто. Примери: Oi, Geez, lend us a ton? John nearly did the ton on the way to work. Oi, mate, lend us a ton Значение от книжовния английски език: Тон (мярка). Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение;...

British Slang: Tenner

Tenner [‘tenə]: Банкнота от десет британски лири. ам. Десет долара. Примери: Could you give me a tenner? Got a tenner I can borrow? I found a tenner inside my coat pocket today! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите; Безплатен...

British Slang: Savvy

Savvy [‘sævi]: Знам, схващам, разбирам, чактисвам, лесно загрявам. Акъл, схватливост, чактисване, загряване, умение, такт. Примери: Damn! That boy is savvy. I don’t think you are as savvy on the subject as I am. Iчm highly successful and you’re not. Savvy? Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от...

British Slang: To take the Mickey!

To Take the Mickey [‘miki] (out of someone): Баламосвам / занасям / майтапя се (с някого). Примери: – You know, the timers on British nuclear bombs were so bad in the 50’s, they thought of filling them with chickens to keep them warm enough. – WHAT! Are you taking the mickey? – Well, you parked...

British Slang: Sod off!

Sod off!: Махай се! Примери: Sod off, you old wanker! I was so bloody mad I told the bloke to just sod-off! sl. Sod [sɔd]: Дразнещ / Неприятен човек или нещо (съкращение от sodomite [‘sɔdəmait] – содомит, педераст, хомосексуалист). Значение на Sod от английско-българския речник: Чим. Мръсник. шег. Човек. Научете английски от вкъщи в удобно...

British Slang: Sod

Sod [sɔd]: Дразнещ / Неприятен човек или нещо (съкращение от sodomite [‘sɔdəmait] – содомит, педераст, хомосексуалист). Примери: Fucking sod spilt my drink, and i wasn’t having any of that! Man, all this sod was stuck on the bottom of my shoe, and even worse, it dried out and now it’s hard as a rock! Look...

British Slang: Sling One’s Hook

Sling Your hook!: Да те няма! Махай се! Вън! To sling / take one’s hook: Офейквам, плюя си на петите. Примери: – How was your date? – Oh, sling your hook Maggie. – Maggie: Or what? – Molly: Not a day to press your luck. If you don’t sling your hook this minute, here goes...

British Slang: Slash

Slash [slæʃ]: вулг. Пикане, изпикаване. Примери: Mate I gotta go for a slash. I’m busting for a slash! I’m gonna take a slash! Be right back, gonna take a slash in the bushes. Значение от книжовния английски език: Сека, разсичам, цепя, разцепвам, режа, разрязвам. Правя разрез (на дреха, така че да се виждa ornдолу друг...

British Slang: Scouser

  Scouser [skaʊsə]: Ливърпулец – жител на град Ливърпул в Англия. Примери: A scouser himself, Steven Gerrard is perhaps the most beloved of the current players on the Liverpool squad. – Oh, I’m from Liverpool. – O my god, a scouser, everyone keep hold of your handbags! I love Liverpool, shame its full of fuckin’...

British Slang: Scarper

Scarper [‘ska:pə]: Избягвам, офейквам. Примери: Shit, it’s the filth, lets scarper. The boy had to scarper when his parents got out his baby pics. they left the stuff where it was and scarpered. Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите;...

British Slang: Rozzer

Rozzer [‘rɔzə]: Полицай. Примери: – Oi mate, how’s the fucking business going? – It’s bloody fucking impossible with the fuckin’ rozzers on me fuckin’ back. Oh shit, here come the rozzer’s! Научете английски от вкъщи в удобно за вас време: Система на обучение; Видео записи от системата ни; Мнения и отзиви за учителите; Безплатен инструмент...

British Slang: To Queer Someone’s Pitch

To Queer Someone’s Pitch: Обърквам някому плановете, подливам някому вода, слагам някому динена кора. Примери: The smoke and fumes of ‘blue fire’ which had been used to illuminate the fight came up through the chinks of the stage, fit to choke a dozen Macbeths, and — pardon the little bit of professional slang — poor...

British Slang: Queer Street

Queer Street: Финансови затруднения, нечисти сделки. Трудна ситуация. Примери: Big right hand by Hearns, and Duran is on queer street! (коментар на боксов мач) Limping Billy was also evidently in queer-street. It’s odd how small a sum will sometimes put a man in Queer Street. Значение от английско-българския речник: Queer [kwiə]: Странен, особен, чудат, ексцентричен....

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?