British Slang: Blooming, Blummin’

Blooming, blummin’ (archaic)

Евфемизъм за bloody. Използва се и като усилвател, напр. “blooming marvelous”.

Значение на Blooming от английско-българския речник:

Blooming:

[‘blu:miŋ]

  1. цъфтящ, разцъфнал
  2. здрав, цветущ
  3. преуспяващ, оживен (за търговия и пр.)
  4. bloody

Още английски жаргон

Разговорен английски език с преподаватели британци – 14 ч. седм., е част от всичките ни курсове. Разговорът се провежда във виртуалната ни класна стая по зададена от преподавателя тема.

Система на обучение в “Кабината”

Видео на онлайн упражнения от “Кабината”

 

РЕГИСТРАЦИЯ