British Slang: Bovver | Bovver Boy | Bovver Boots

Bovver Boy

Младеж, който съзнателно и умишлено причинява или си търси проблеми.

Bovver Boots

Тежки ботуши (най-често Dr. Martens), понякога с метални бомбета, носени от Bovver boys и skinheads за нанасяне на удари с крак при участия в сбивания и нанасяне на побои.

Bovver

Нестандартно или диалектно (в частност Cockney) произношение на думата bother.

Bother [‘bɔðə]

  • Безпокоя (се), тревожа (се).
  • Досаждам. Дразня.
  • Безпокойство, грижи, неприятности.

Още английски жаргон

Разговорен английски език с преподаватели британци – 14 ч. седм., е част от всичките ни курсове. Разговорът се провежда във виртуалната ни класна стая по зададена от преподавателя тема.

Система на обучение в “Кабината”

 

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?