British Slang: Cop / Copper

Cop  [kɔp] / Copper [‘kɔpə]

Полицай (cop е съкратено от copper).

Арест или заляване, напр. „Its a fair cop“.

Използва се  с отрицателна форма за означаване на малка стойност, напр. „thats not much cop“.

Вземам (to get), напр. „cop off with“, „cop a feel“ или „cop a load of that“.

Още английски жаргон

Английски идиоми

Разговорен английски език с преподаватели британци – 14 ч. седм., е част от всичките ни курсове. Разговорът се провежда във виртуалната ни класна стая по зададена от преподавателя тема.

Система на обучение в “Кабината”

Английски по “Аз мога повече”

Онлайн подготовка за матура по английски – по-лесно  и ефективно

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?