British Slang: Cottage | Cottaging

Cottage

Обществена тоалетна.

Cottaging

Хомосексуална дейност в обществена тоалетна.

Значение на cottage от английско-българския речник:

[‘kɔtidʒ]

  1. Къщичка, къщурка.
    Селска къща (country COTTAGE)
  2. Вила, виличка.

Още английски жаргон

Английски идиоми

Усъвършенствайте английския си от вкъщи в удобно за вас време:

Регистрирайте се и разгледайте курс

След регистрация, можете да видите подробно платформата, учебните програми на курсовете и профилите на учителите.

Предстоящи уроци в курс по английски език Всички предстоящи уроци

Всички предстоящи уроци

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?