British Slang: Dodge; Dodgy

Dodgy [‘dɔdʒi]

  • Нещо рисковано, трудно или опасно.
  • Ловък, повратлив.

Dodge [dɔdʒ]:

  • Избягвам, отбягвам, отдръпвам се, отклонявам се.
  • Скривам се (behind, under).
  • Извъртам, изплъзвам се (от), клинча, изклинчвам (от), хитрувам.
  • Извъртане, хитрост.
  • Отскачане, отдръпване.
  • Хитро приспособление / средство; хитър план / номер.

Още английски жаргон

Английски идиоми

Научете английски от вкъщи в удобно за вас време:

РЕГИСТРАЦИЯ

Известие от Кабината

Ще бъдете препратени към международната версия на Кабината. Ако живеете в България и/или ползвате български език, по-удобно и изгодно за вас е да ползвате българската версия.

Желаете ли въпреки това да продължите към международната версия?